Bill Gates

Jeg kan se et lille kommercielt for Internettet. I hvert tilfælde for de næste 10 år (1994).


Jeg tror OS/2 vil blive det mest betydningsfulde styresystem, ja program, nogenside


64 kilobytes ram burde være nok til alle. Bill Gates – 1981.


Jeg forventer at vi i det kommende årti vil opnå en produktivitetsforbedring der er dobblet så stor som den vi oplevede i 90erne.


Set i forhold til tidsforbruget er religion ikke særlig effektivt. Der er mange andre ting ting jeg hellere vil lave en søndag morgen


Dine mest utilfredse kunder er din mest værdifulde kilde til udvikling


Den første regel i forbindelse med teknologiindførsel i en virksomhed er, at indførslen af automatik i en effektiv virksomhed vil øge effektviteten. Den anden regel er, at indførslen af automatik i en ineffektiv virksomhed vil øge ineffektviteten.


Hvis General Motors havde fulgt udviklingen i samme takt som computerindustrien, ville en bil koste 25 dollars og køre 5.000 km på literen.


Vi har udtænke mange fantastiske ideer hos Microsoft, og den generelle opfattelse er, at de stammer fra ledelsen. Jeg er bange for at dette billede ikke er helt korrekt


Der er mennesker der ikke kan lide kapitalisme, og mennesker der ikke kan lide PCer. Men der er ingen mennesker der kan lide PCer der ikke kan lide Microsoft


Succes er en farlig lærer, Den forfører kloge mennesker til at tro at de ikke kan tage fejl