Francois de la Rochefoucauld

Man erkender kun sine småfejl for at overbevise folk om, at man ikke har nogle store.


Hvis man ikke selv havde fejl, ville man ikke finde så stor fornøjelse i at lægge mærke til andres


Det er en større skam at nære mistro til sine venner end at blive skuffet af dem.Posted

in