Jan Hessner Backe

Hvorfor stå stille og vente, når livet nu ER i bevægelse..


Jeg tænker ofte, at det er vigtigt, at gøre “det rigtige”. Men lige så ofte er det mest “rigtige” i virkeligheden, at turde tillade mig selv at fejle.


Din dag vil bevæge sig i den retning dine mundvige vender


At tilgive kan være svært – At tilgive dem, der ikke kan tilgive, kan være sværere. Begge dele er dog lige vigtige.


Det giver ikke mening at “leve i nuet”, da fortid og fremtid er gamle og nye nuer, der ikke eksisterer – og selve nuet er et punkt, der altid lige er passeret. At leve handler derfor om “at være der, hvor du er”.


Det tager kun et øjeblik, at sige “Jeg elsker dig”, men et helt liv at bevise det.


Viden er magt – visdom er at ikke misbruge den


Hvis ingen tør kæfte op – ender det med, at alle blot ser stiltiende til.


Alle kan fortælle en løgn, men ingen kan styre dens ekko


Frygt ikke forandringer – Det er dem, der holder hjulene i gang


Når du dømmer andre, rasler skeletterne i dit eget skab.


Det er endnu ikke lykkes nogen at være elsket af alle


At give slip – er ikke det samme som at miste grebet


Sæt dig ikke op på en piedestal – du risikerer bare, at falde ned og slå dig


“I et sandt demokrati er det flertallet der bestemmer og beslutninger tages med respekt for mindretallet”. Hvordan gik det til, at sidste del af den sætning blev glemt..?


Da jeg var ung vidste jeg alt – det gør jeg stadig”. Så er der måske alligevel noget, der hedder evig ungdom


Kærlighed er som en elastik, der er spændt ud mellem to mennesker. Hvis den ene slipper, gør det ondt på den anden..


Giv mig ikke magten, thi den kan gøre mig blind. men giv mig gerne din tillid, da den er lettere at miste igen


Skal man vælge mellem ægte kærlighed og rigdom, så vælg kærligheden. Hverken børskurser, finanskriser eller nedskæringer forringer den værdi, som den repræsenterer.


Risikoen ved at ofre sig for andre er, at man bliver et offer for sine egne handlinger


Mennesker, der ikke kan glæde sig på andres vegne er ikke nødvendigvis dårligere mennesker – nok nærmere fattigere mennesker.


Der findes ikke mål langs livets landevej – kun rastepladser


Stolthed er sjældent kærligheden til gavn


Uden en modsætning er man reelt ingenting..!


Det er i faldet, du får dine vinger


Livskvalitet er renterne af dine indre værdier


Den største gave, du kan give et andet menneske, er din uforbeholdne opmærksomhed


Nogle gange ligger Du bagved, andre gange i front. Uanset positionen, er Du til enhver tid er den bedste – og eneste rigtige rigtige – udgave af DIG SELV.


Med humor skal det tabte genvindes


Livskvalitet er at tillade sig selv det bedste – hver dag


Man kan altid gøre noget anderledes, men det er ikke altid man skal.


Klæder skaber folk – det samme gør ord og den måde de bruges på.


Det er med mennesker som med vittigheder. De gode har større chance for at blive husket


Mange veje kan føre til venskaber og venskaber kan føre mange veje hen


En af fordelene ved at putte mennesker i kasser er, at man kan dunke dem i låget..


Livet kan være kort. Så kys mig langsomt, Elsk mig meget, Le højt ad mine dumheder og tilgiv mig bagefter. Fortryd aldrig, at jeg fik dig til at smile… Men vigtigst af alt: Gør hvad der gør DIG glad… Du lever jo kun en gang


Det er aldrig for sent, at leve lykkeligt til sine dages ende.


Livskvalitet er summen af alle de små ting, der gør os glade


Kolleger der gør en forskel er hjertets vitaminpiller


Se ikke sur ud – du ved jo aldrig, hvem der forelsker sig i dit smil


Problemet med ideologier er, at man uværgeligt ender med at gå på kompromis med almindelig sund fornuft, hvis man bekender sig til dem.


Humor er tabuernes værste fjende


Gør man nogen uret, er det god stil at rette op på fadæsen – hele vejen rundt.


Hvis du vil lære at flyve – må du allerførst give slip på de ting, der tynger dig.


Tag en pensel, mal verden lyserød og den vil klappe frydefuldt i sine små beskidte hænder. Vis den et spejl og den vender sig bort af frygt for, at se sig selv i øjnene.


Kriser klares bedst ved at stå sammen – ikke ved at hytte sig selv.


Life is a question of timing


Kærlighed er ikke noget man skal “kæmpe for” og på den måde gøre sig fortjent til. Alle har fortjent kærligheden og den ægte af slagsen kommer helt af sig selv – blot fordi, du er dig.


Hvis du baserer dit liv på din stolthed, risikerer du at dø af sult.


End ikke alverdens rigdomme kan fjerne følelsen af at være fattig inden i


Hvis du dømmer dig selv eller andre ud fra enkelte handlinger, fravælger du samtidig muligheden for at opleve helhedens mange farver.


Ved at bekymre dig, fjerner du ikke morgendagens problemer, men derimod muligheden for at slappe af i dag.


Livet er som en bog. Du kan ikke ændre de sider, der allerede er skrevet – men du kan starte på et nyt kapitel


Hellere kort tid med den rette – end lang tid med den forkerte


Det som bekymrer mig mest er evnen til at forholde sig til, at vi ikke længere befinder os i fortiden, men hele tiden er på vej mod fremtiden. Hvis vores ledere ikke er i stand til at kigge fremad, er de ikke kompetente til at lede landet.


Hvis lykken kunne gøres op i penge, så var den nok allerede børsnoteret.


Uanset, hvordan man vender og drejer det, er et glansbillede stadig kun – et glansbillede


“Giv slip og vær dig selv – Hvis du tænker for meget over, hvordan du fremstår, vil det sandsynligvis gå galt


Den største udfordring for nogle politikere i fremtiden vil være, at flere og flere mennesker er i stand til at tænke selv. Den største udfordring for demokratiet – og dermed os alle – vil være, hvis flere og flere vælger at lade være.


Det er altid en god ide, at have et mål for fremtiden – Det mindsker risikoen for for, at andre tager valget for dig.


Når du bygger ren mur for at beskytte dig mod det, der gør ondt – bygger du samtidig et fængsel.


“Fordi jeg kan” lyder grundlæggende meget smart – men blot fordi man kan, er det ikke ensbetydende med, at man skal.


Fortæl mig ikke hvor dejlig jeg er, men kys mig med din sjæl


Hvis du letter et andet menneske for sin byrde, husk da, at lægge den fra dig igen.


Det må unægtelig være lettere at blive opfattet som højrøvet, hvis man føler sig hævet over andre mennesker.


Perfekte mennesker findes lige om hjørnet, sagde Gud…. og så gjorde han jorden rund.


Det sværeste, ved at leve på en løgn, er at vågne igen


Problemet med sandheden opstår først, når man ikke ønsker at acceptere den, som den er


Når midlet bliver målet, er man gået forkert


Børn bør aldrig pålægges det ansvar, at bekræfte deres forældre. Det er jo, trods alt, forældrene der har valgt, at få børnene – og ikke omvendt.


Hvis man tvivler på et råd, skal man lade tvivlen råde


Et kort øjebliks forståelse kan give mening resten af livet.


Udsyn er en inspirationskilde til personlig udvikling – indblik er forudsætningen for at det lykkes.


Du kan ikke stilles til ansvar for dit liv. Men du kan tage ansvar for dine handlinger.


Det kan være en befrielse at vide, at man ikke er perfekt


De dybeste klange opstår ofte, når man følges ad i tavshed


Positive tanker er, at lade morgendagens håb overskygge gårsdagens fejltagelser


Provokationer er meget sjældent meningsløse. I langt de fleste tilfælde vil de enten gøre den ene part klogere, begge parter klogere og/eller styrke den enkelte i troen på det, som man allerede vidste..


Små mennesker og stor magt er en ganske dårlig cocktail


Kærligheden er ikke noget man finder, men derimod noget der kommer, hvis man åbner sit hjerte og sit sind.