Tag: skam

  • Peter Kehlet

    Det er ingen skam at blive ældre – det er en skam, hvis man ikke bliver det.

  • Francois de la Rochefoucauld

    Man erkender kun sine småfejl for at overbevise folk om, at man ikke har nogle store. Hvis man ikke selv havde fejl, ville man ikke finde så stor fornøjelse i at lægge mærke til andres Det er en større skam at nære mistro til sine venner end at blive skuffet af dem.

  • Anonym

    Man skal ikke tvinge sig selv til, at gøre noget man dybest set ved er forkert. Man har altid valget til, at gøre det rigtigt. Og med det rigtige følger konsekvenser – men konsekvensen for at vælge det forkerte er, at miste sig selv. Tag de beslutninger, du bedst kan leve med. En dag mødte…